Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình triển khai tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện kế hoạch số 777/KH-TTYT ngày 19/4/2022 của Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình về Kế hoạch tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế và hướng dẫn phần mềm quản lý FO tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

 

 

Ngày 20/4/2022  Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình đã triển khai tập huấn an toàn vệ sinh lao động và sử dụng phần mềm quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 (FO) tại nhà cho viên chức các khoa phòng trung tâm y tế huyện và viên chức các trạm y tế xã, thị trấn.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ y tế và thực hiện tốt việc quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 (FO) tại nhà để góp phần vào thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nguyên Bình.

                                                                                                                                                                              Nông Văn Hình

                                                                                                                               Phòng Tổ chức- Hành chính- Dân số- Truyền thông và giáo dục sức khỏe

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập