Sở y tế giám sát thực hiện duy trì Chương trình Mục tiêu Y tế -Dân số và phúc tra kết quả thực hiện Tiêu chí Quốc gia về y tế xã tại huyện Nguyên Bình năm 2023.

Sở y tế giám sát thực hiện duy trì Chương trình Mục tiêu Y tế -Dân số và phúc tra kết quả thực hiện Tiêu chí Quốc gia về y tế xã tại huyện Nguyên Bình năm 2023.

anh tin bai

Trong 02 ngày 04-05/12/2023, Đoàn giám sát thực hiện duy trì chương trình Mục tiêu Y tế -Dân số và phúc tra kết quả thực hiện Tiêu chí Quốc gia về y tế xã do bà Tô thị Thu Hằng –Phó chi cục trưởng phụ trách quản lý, điều hành chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Tiêu chí Quốc gia về y tế tại các xã Minh Tâm, Tam Kim, Vũ Minh Và Mai Long huyện Nguyên Bình. Tham gia cùng Đoàn phúc tra có đại diện các phòng chuyên môn Sở Y tế, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ. 

Nội dung: Giám sát việc duy trì thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế -Dân số theo Biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của Trạm y tế xã được ban hành tại Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã (Quyết định số 5924/QĐ-BYT)

Đoàn phúc tra tiến hành phúc tra kết quả tự chấm điểm, đánh giá của trạm y tế, và điểm trung tâm y tế chấm dựa theo Hướng dẫn tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT  ngày  09 tháng 03 năm 2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Bộ tiêu chí gồm 10 tiêu chí: chỉ đạo và điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng; thuốc và trang thiết bị; kế hoạch - tài chính; y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, các chương trình mục tiêu y tế - dân số; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình; truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, Đoàn tiến hành kiểm tra việc ứng dụng phần mềm y tế cơ sở - hồ sơ sức khỏe điện tử tại Trạm Y tế.

anh tin bai

 Xã được công nhận đạt TCQGVYT nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Đạt từ 80 % tổng điểm trở lên, Không bị “điểm liệt”; Số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên

Qua kiểm tra, phúc tra, Trạm Y tế xã Minh Tâm đạt 10 nội dung chính của Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã do Bộ Y tế ban hành, với tổng số điểm là 89/100 điểm; xã Tam Kim đạt 86,5/100 điểm; xã Mai Long đạt 82,5/100 điểm; xã Vũ Minh đạt 87/100 điểm. 4 xã phúc tra đủ điểu kiện công nhận đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y, bác sỹ tại Trạm Y tế xã Minh Tâm đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban Chỉ đạo CSSKND xã cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa các nội dung triển khai việc duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong những năm tiếp theo; thực hiện tốt Quy chế, Kế hoạch hoạt động của BCĐ xã đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã; làm tốt công tác tham mưu Ban giám đốc Trung tâm xem xét, cử cán bộ Trạm Y tế, đội ngũ Y tế thôn bản chưa được cấp chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn để có đầy đủ chính chỉ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao phó, không ngừng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn,…từ đó làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn ./.

Nông Lý

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập