Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản liên quan đến công tác Dân số và phát triển cho đội ngũ nhân viên Y tế thôn bản của huyện Nguyên Bình năm 2023

Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản liên quan đến công tác Dân số và phát triển cho đội ngũ nhân viên Y tế thôn bản của huyện Nguyên Bình năm 2023

 

Trong 2 ngày: từ ngày 09-10/11/2023 Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình tổ chức 2 lớp tập huấn cập nhật kiến thức cơ bản về quản lý chuyên ngành Dân số cho 93 nhân viên y tế thôn bản thuộc các xã, thị trân trên địa bàn huyện Nguyên Bình trong năm 2023.

anh tin bai

 

Tại Hội nghị tập huấn các nội dung cơ bản liên quan đến công tác dân số đã được triển khai như: Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế. Thông tư quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Thông tư 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản.

anh tin bai

 

Qua đó, các nhân viên y tế thôn bản thấy được trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ về những quy định chung trong quá trình tổ chức triển các hoạt đông liên quan đến công tác y tế dân số tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản tại các xã, thị trấn nhằm mục đích cung cấp số liệu thống kê chuyên ngành Dân số chính xác, kịp thời và thống nhất theo quy định chung của Bộ y tế để phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập