Cuộc họp trực tuyến giới thiệu, triển khai một số văn bản mới được cấp có thẩm quyền ban hành về công tác tổ chức, chương trình mục tiêu quốc gia và vấn đề có liên quan
Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2023, Sở Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai một số văn bản mới được cấp có thẩm quyền ban hành về công tác tổ chức, chương trình mục tiêu quốc gia và vấn đề có liên quan. Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Cuộc họp trực tuyến giới thiệu, triển khai một số văn bản mới được cấp có thẩm quyền ban hành về công tác tổ chức, chương trình mục tiêu quốc gia

và vấn đề có liên quan

 

Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2023, Sở Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai một số văn bản mới được cấp có thẩm quyền ban hành về công tác tổ chức, chương trình mục tiêu quốc gia và vấn đề có liên quan. Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

anh tin bai
 

Ảnh các điểm cầu tham dự hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Sở Y tế có Giám đốc Sở Y tế, đại diện các phòng thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng, Trung tâm Pháp y,, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. 

Nội dung đã triển khai tại cuộc họp trực tuyến gồm các văn bản sau:

1. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025.

3. Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng./.

Tại điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình, có Lãnh đạo Trung tâm Y tế; Trưởng phó các khoa, phòng chức năng và các viên chức phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia.

  Ảnh điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình họp trực tuyến

anh tin bai

Ý kiến phát biểu tại các điểm cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa và các đơn vị tuyến tỉnh đã được Sở Y tế ghi nhận và đưa ra thảo luận chung để các đơn vị cùng thống nhất.

Kết thúc họp trực tuyến: Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp tục nghiên cứu kỹ văn bản và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.

 

 

Nông Hình

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 229
  • Trong tuần: 2 074
  • Tổng lượt truy cập: 155351
  • Tất cả: 812
Đăng nhập