Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nguyên Bình thực hiện Kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nguyên Bình thực hiện Kiểm tra công tác

An toàn,  vệ sinh lao động 2024

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình về Kế hoạch Kiểm tra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024; Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

anh tin bai
 

Ảnh Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nguyên Bình kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ HMT BAMBO

Ngày 31/5/2024 Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nguyên Bình thực hiện kế hoạch kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ HMT BAMBO: Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm rạ và vật liêu tết, bện. Công ty có địa chỉ tại xóm: Nà Lèng, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình. Thành phần đoàn kiểm tra có: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện: làm Trưởng đoàn. Lãnh đạo phòng Lao động- TBXH: Phó trưởng đoàn. Các thành viên là đại diện các cơ quan sau: Công an huyện; Liên đoàn lao động huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện; Trung tâm Y tế huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Chuyên viên phòng Lao động - TB&XH huyện; Đại diện lãnh đạo UBND xã Quang Thành.

 
anh tin bai

Ảnh Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ HMT BAMBO

Tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 21/02/2024 của UBND huyện về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thực tế và xem xét các nội dung báo cáo theo đề cương kiểm tra, đối chiếu với sổ sách, tài liệu liên quan đến việc chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ BAMBOO.

 
anh tin bai
 
anh tin bai

Qua kiểm tra, đánh giá và kết luận: xét thấy Hợp đồng lao động cần ghi rõ ràng, đầy đủ theo quy định; thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, hồ sơ an toàn lao động và tủ thuốc y tế… Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ BAMBOO cam kết với Đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện các nội dung đoàn kiểm tra đã nhận xét./.

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập